Tiếp cận thông tin

Tổng hợp một số chỉ tiêu kinh tế chính tháng 4 năm 2018 của thành phố Hải Phòng

Đăng ngày 09/05/2018 Lượt xem: 1,660

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4/2018 tăng 25,32% so với tháng 4/2017, 4 tháng đầu năm tăng 24,01% so với cùng kỳ, trong đó một số ngành có tốc độ tăng cao như: sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (+171,66%), sản xuất thiết bị truyền thông (+129,99%), may trang phục (+82,72%); các ngành giảm so với cùng kỳ như đóng tàu (-51,24%), sản xuất thức ăn gia súc (-47,65%).

2. Hoạt động thương mại, dịch vụ

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 ước tăng 15,14%; 4 tháng ước tăng 14,78% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố tháng 4 ước tăng 26,76%; 4 tháng ước tăng 25,06% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu tháng 4 ước tăng 14,59%; 4 tháng ước tăng 20,93% so với cùng kỳ.

3. Sản lượng hàng hóa qua cảng

Sản lượng hàng hóa qua cảng trên địa bàn thành phố tháng 4 ước đạt 8,6 triệu tấn, tăng 16,95%, 4 tháng ước đạt 33 triệu tấn, tăng 16,75% so với cùng kỳ. Vận tải hàng hóa trên địa bàn 4 tháng ước tăng 15,06% về tấn và tăng 15,93% về tấn.km so với cùng kỳ. Vận tải hành khách 4 tháng ước tăng 14,14% về người và tăng 14,21% về người.km so với cùng kỳ. Vận tải hàng không: Tổng số hành khách đi, đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tháng 4 ước đạt 197,5 nghìn lượt, tăng 20,14%, 4 tháng ước đạt 745,5 nghìn lượt, tăng 6,21% so với cùng kỳ.

4. Lượng khách du lịch

Tổng lượng khách du lịch đến Hải Phòng tháng 4 ước đạt 549,6 nghìn lượt, tăng 13,59%, trong đó khách quốc tế ước đạt 61,8 nghìn lượt, tăng 14,48%; 4 tháng ước đạt 2,1 triệu lượt, tăng 12,9%, trong đó khách quốc tế ước đạt 238,3 nghìn lượt, tăng 9,65% so với cùng kỳ.

5. Thu, chi ngân sách

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 4 ước đạt 6.396,9 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 2.487 tỷ đồng; 4 tháng ước đạt 20.631,7 tỷ đồng, giảm 9,8% so với cùng kỳ, trong đó: thu hải quan đạt 12.100,4 tỷ đồng, giảm 19%, thu ngân sách địa phương đạt 8.531,3 tỷ đồng, tăng 8,3%, riêng thu nội địa đạt 7.649 tỷ đồng, tăng 19,3% (4 tháng năm 2017 đạt 6.411,2 tỷ đồng).

6. Tín dụng

Tổng nguồn vốn huy động đến cuối tháng 4 ước đạt 172,6 nghìn tỷ đồng, tăng 17,58% so với cùng kỳ, tổng dư nợ cho vay ước đạt 103 nghìn tỷ đồng, tăng 18,61% so với cùng kỳ.

7. Thu hút đầu tư

Kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Tính đến ngày 20/4/2018, thu hút vốn đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp đạt 1.016,5 triệu USD, trong đó có 25 dự án được cấp mới và 16 dự án điều chỉnh tăng vốn; thực hiện 11 lượt đăng ký đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp với tổng vốn đạt 13,87 triệu USD; tổng số vốn thu hút đạt 1.029,6 triệu USD, tăng 348,53% so với cùng kỳ. Đăng kí kinh doanh: 4 tháng ước cấp đăng ký thành lập mới 1.025 doanh nghiệp với số vốn đăng ký đạt 4.983,7 tỷ đồng, tăng 7,67% về số doanh nghiệp và tăng 13,86% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Làm thủ tục giải thể cho 41 doanh nghiệp và 121 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

* Đánh giá chung:

Tháng 4 năm 2018, thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tập trung cao thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, chuẩn bị tốt cho các hoạt động, sự kiện hưởng ứng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố, đặc biệt là Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2018 gắn với kỷ niệm 63 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2018). Tổ chức thành công Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân, Lễ hội chiến thắng Bạch Đằng Giang.

Nhiều chỉ tiêu chủ yếu duy trì mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, sản lượng hàng qua cảng, thu nội địa, thu hút khách du lịch, huy động và dư nợ tín dụng. Tiếp tục tổ chức đối thoại, hỗ trợ giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.

Toàn thành phố tiếp tục tập trung cao triển khai các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm, quan trọng của thành phố; các dự án được triển khai đúng tiến độ như: Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Bắc sông Cấm; Nhà máy ô tô Vinfast; các dự án du lịch tại huyện Cát Hải… Chuẩn bị tốt các điều kiện để khánh thành và khởi công các công trình trong tháng 5/2018 như: Khánh thành Bến khởi động số 2 Cảng Lạch Huyện, Đền Liệt sĩ quận Lê Chân, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, Cầu Vũ Yên; Khởi công các công trình: Dự án chỉnh trang lại sông Tam Bạc, Nút giao Nam cầu Bính, Cầu vượt Nguyễn Văn Linh thuộc Dự án xây dựng Trục đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, Trung tâm thương mại AEON Mall, Khách sạn 5 sao tại số 12 Trần Phú...

Các ngành đã tập trung tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05/08/2003 và Kết luận số 72-KL/TW ngày 10/10/2013 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội thành phố vẫn còn một số khó khăn, thách thức như thu ngân sách còn thất thoát; thu nội địa tuy tăng trưởng cao nhưng còn thấp so với tiềm năng; thu từ khu vực các doanh nghiệp và thu Hải quan đạt thấp so với chỉ tiêu kế hoạch; công tác giải phóng mặt bằng phục vụ một số dự án trọng điểm của thành phố chưa đáp ứng được yêu cầu.

Phụ lục

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu tháng 4 và 4 tháng năm 2018

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch
năm 2018

ƯTH tháng 4/2018

ƯTH 4 tháng/ 2018

ƯTH 4 tháng 2018 so với cùng kỳ (%)

ƯTH 4 tháng so với KH 2018 (%)

1

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

122,00

125,32

124,01

124,01

-

2

Tổng thu ngân sách trên địa bàn:

Tỷ đồng

71.020,3

6.396,9

20.631,7

90,2

29,05

- Thu Hải quan

Tỷ đồng

42.560,0

3.500

12.100,4

81,0

28,43

- Thu ngân sách địa phương:

Tỷ đồng

28.460,3

2.869,9

8.531,3

108,3

29,98

Trong đó, Thu nội địa

Tỷ đồng

24.725,0

2.487,0

7.649,0

111,7

30,94

3

Sản lượng hàng hóa qua Cảng

Triệu tấn

107,0

8,6

33

116,75

30,84

4

Kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

7.693,7

703,7

2.513,7

125,06

32,67

5

Số lượt khách du lịch đến Hải Phòng

1.000 lượt

7.500,0

549,6

2.137,6

112,90

28,50

6

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Triệu USD

1.200

96,64

1.029,6

448,53

85,80

 

Nguồn: Tổng hợp

Tin tức khác

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258