Thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Thủ tục chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; bán, chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để thực hiện dự án

Đăng ngày 24/02/2017 Lượt xem: 1,685

Thủ tục chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; bán, chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để thực hiện dự án đối với những dự án không sử dụng nguồn vốn đầu tư công theo Luật Đầu tư công nằm ngoài khu công nghiệp và các dự án khác do UBND thành phố giao.

Tin tức khác

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258