Thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu)

Đăng ngày 24/02/2017 Lượt xem: 1,608

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu) đối với những dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn đầu tư công theo Luật Đầu tư công, nằm ngoài khu công nghiệp và các dự án khác do UBND thành phố giao. 

Tin tức khác

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258