Thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Thủ tục thông báo thu hồi đất, phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng

Đăng ngày 24/02/2017 Lượt xem: 2,214

Thủ tục thông báo thu hồi đất, phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng đối với những dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn đầu tư công theo Luật Đầu tư công nằm ngoài khu công nghiệp và các dự án khác do UBND thành phố giao.

Tin tức khác

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258