Kinh tế - Xã hội

Tổng hợp một số chỉ tiêu kinh tế chính 9 tháng năm 2017 của thành phố Hải Phòng

Đăng ngày 09/10/2017 Lượt xem: 829

1. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2017 ước tăng 13,73%, trong đó: nhóm nông, lâm, thủy sản ước tăng 3,13%; nhóm công nghiệp - xây dựng ước tăng 19%; nhóm dịch vụ ước tăng 11,62% so với cùng kỳ.

2. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng ước tăng 20,06% so với cùng kỳ. Có 30 ngành kinh tế cấp 4 tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó một số ngành có tốc độ tăng cao như: may trang phục (+141,83%), sản xuất đồ điện dân dụng (+117,5%), sản xuất săm lốp cao su (+87,79%); 16 ngành giảm so với cùng kỳ như: sản xuất mô tơ, máy phát điện giảm 27,79%, sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm giảm 17,61%, sản xuất bia giảm 16,24%.

3. Hoạt động thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng ước tăng 14,37% so với cùng kỳ, đạt 73,2% kế hoạch năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố 9 tháng ước tăng 22,63% so với cùng kỳ, đạt 78,15% kế hoạch năm. Tổng kim ngạch nhập khẩu 9 tháng ước tăng 24,32% so với cùng kỳ, đạt 77,08% kế hoạch năm.


Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong 9 tháng đầu năm đạt kết quả nổi bật, khá toàn diện trên các lĩnh vực

4. Sản lượng hàng hóa qua cảng

Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng trên địa bàn thành phố 9 tháng ước đạt 65,57 triệu tấn, tăng 14,19% so với cùng kỳ, đạt 71,27% kế hoạch năm. Vận tải hàng hóa 9 tháng ước tăng 14,98% về tấn và tăng 13,22% về tấn.km so với cùng kỳ. Vận tải hành khách 9 tháng ước tăng 9,01% về người và tăng 12,87% về người.km so với cùng kỳ. Vận tải hàng không: Tổng số hành khách đi, đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi 9 tháng ước đạt 1,58 triệu lượt, tăng 18,55% so với cùng kỳ.    

5. Lượng khách du lịch

Tổng lượt khách du lịch đến Hải Phòng 9 tháng đầu năm ước đạt 5,1 triệu lượt khách, tăng 14,38% so với cùng kỳ, bằng 76,2% kế hoạch năm. Hoàn thiện Đề án “Nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030” và trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết. Phối hợp với Tập đoàn Sungroup tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 quần thể du lịch sinh thái Cát Bà, tiến tới mục tiêu đưa Cát Bà trở thành Khu du lịch sinh thái và thông minh đầu tiên ở Việt Nam. Khai trương đường bay Hải Phòng - Đồng Hới; tiếp tục xúc tiến, hỗ trợ các hãng hàng không mở các đường bay mới từ Hải Phòng đi Hàn Quốc, Cần Thơ,...

6. Thu, chi ngân sách

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố tháng 9 ước đạt 6.559,7 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 2.380 tỷ đồng, thu hải quan đạt 4.000 tỷ đồng; 9 tháng ước đạt 52.637 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ, bằng 67,7% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, trong đó: thu hải quan đạt 35.071,8 tỷ đồng, tăng 20,1%, bằng 68% dự toán năm; thu ngân sách địa phương đạt 17.565,1 tỷ đồng, tăng 26,2%, bằng 67,3% dự toán năm, riêng thu nội địa đạt 15.466,3 tỷ đồng, tăng 22,7%, bằng 71,9% dự toán năm.

Chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm ước đạt 15.884,7 tỷ đồng, tăng 87,3% so với cùng kỳ, bằng 73,4% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 5.999,1 tỷ đồng, tăng 161%, chi thường xuyên đạt 6.666,2 tỷ đồng, tăng 27,5% so với cùng kỳ.

7. Tín dụng

Tổng nguồn vốn huy động 9 tháng đầu năm ước đạt 160,8 nghìn tỷ đồng, tăng 18,02%; tổng dư nợ cho vay 9 tháng đầu năm ước đạt 95 nghìn tỷ đồng, tăng 16,97% so với cùng kỳ. Ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

8. Đầu tư phát triển

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn thành phố 9 tháng ước đạt 44.802,1 tỷ đồng, tăng 25,2% so với cùng kỳ, bằng 69,35% kế hoạch năm. Kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Tổng số vốn thu hút thông qua cấp mới và tăng vốn 9 tháng trên địa bàn đạt 870,62 triệu USD, trong đó có 42 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 340,63 triệu USD, 25 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn điều chỉnh tăng thêm đạt 529,99 triệu USD; thu hút vốn thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 12,25 triệu USD. Số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn thành phố là 511 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 14,52 tỷ USD.

Đăng kí kinh doanh: 9 tháng ước cấp đăng ký thành lập mới 2.175 doanh nghiệp với số vốn đăng ký đạt 13.283,6 tỷ đồng, tăng 15,51% về số doanh nghiệp và giảm 5,74% về lượng vốn đăng ký so với cùng kỳ. Làm thủ tục giải thể cho 68 doanh nghiệp và 223 chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định.

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 9 tháng năm 2017

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch năm 2017 HĐND TP giao

ƯTH 9 tháng năm 2017

% So sánh

9 tháng/
cùng kỳ

9 tháng/
kế hoạch

1

2

Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010)

%

12,5 - 13,0

13,73

-

-

Trong đó:

 

 

 

 

 

- Nhóm nông lâm thủy sản

-

1,19 - 1,29

3,13

-

-

- Nhóm công nghiệp - xây dựng

-

15,23 - 16,18

19,00

-

-

- Nhóm dịch vụ

-

11,70 - 11,90

11,62

-

-

2

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

17,5 - 18,5

20,06

-

3

Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản (giá so sánh 2010)

%

1,35 - 1,46

3,14

-

-

- GTSX nông nghiệp

-

0,23 - 0,30

1,62

-

-

- GTSX lâm nghiệp

-

0,00

17,14

-

-

- GTSX thủy sản

-

4,22 - 4,40

6,45

-

-

4

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội

Tỷ đồng

64.600

44.802,1

125,20

69,35

5

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, bao gồm:

Tỷ đồng

77.700,3

52.637,0

122,10

67,7

- Thu ngân sách địa phương, trong đó:

Tỷ đồng

26.100,3

17.565,1

126,20

67,3

  + Thu nội địa

Tỷ đồng

21.500,3

15.466,3

122,70

71,9

  + Thu khác

Tỷ đồng

4.600,0

2.098,8

-

45,6

- Thu hải quan

Tỷ đồng

51.600,0

35.071,8

120,1

68,0

6

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng

Triệu tấn

92,0

65,57

114,19

71,27

7

Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu

%

20,0 - 21,0

22,63

-

-

8

Số lượng khách du lịch

1.000 lượt

6.700

5.105,5

114,38

76,20

9

Số lao động được giải quyết việc làm

Lượt người

53.000

43.200

102,84

81,51

 

* Đánh giá chung

Những kết quả

Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong 9 tháng đầu năm đạt kết quả nổi bật, khá toàn diện. Hầu hết các ngành, lĩnh vực đều có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tổng kim ngạch xuất khẩu, sản lượng hàng hóa qua cảng.

Chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” tiếp tục được triển khai hiệu quả. Quyết liệt rà soát, phấn đấu tăng thu ngân sách từ các lĩnh vực, sắc thuế có tiềm năng và còn nhiều dư địa thu. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư đối với các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, quy hoạch, đặc biệt là các dự án lớn mang tính động lực, kết nối, có sức lan tỏa mạnh.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường; chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của thành phố tiếp tục đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hoàn thành tốt, đúng thời hạn các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Công tác đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh và duy trì hiệu quả. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự trị an được bảo đảm.

Những hạn chế

Công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công một số dự án hạ tầng giao thông, đô thị trên địa bàn thành phố vẫn chưa đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch, đặc biệt là các dự án: Mở rộng Quốc lộ 10; Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn vay vốn JICA; Phát triển hệ thống giao thông đô thị thành phố; Công viên Tam Bạc giai đoạn 2 …

Một số địa phương thiếu quyết liệt, để tồn đọng kéo dài trong xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017 còn chậm; các địa phương phân bổ vốn chưa kịp thời, chưa huy động được các nguồn vốn vay theo dự toán ngân sách đề ra. Một số công trình thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2017 của thành phố chưa được khởi công.

Cải cách thủ tục hành chính tuy đã được tăng cường nhưng chưa đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn ra, nhất là khiếu kiện về thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng./.

(Nguồn tổng hợp: haiphong.gov.vn)

Tin tức khác

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258