Kinh tế - Xã hội

Tổng hợp một số chỉ tiêu kinh tế chính tháng 4, 4 tháng năm 2017 của thành phố Hải Phòng

Đăng ngày 18/05/2017 Lượt xem: 1,821

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4/2017 tăng 23,88% so với tháng 4/2016, 4 tháng đầu năm tăng 20,4% so với cùng kỳ. Có 28 ngành kinh tế cấp 4 tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó một số ngành có tốc độ tăng cao như: may trang phục (+326,62%), sản xuất đồ điện dân dụng (+131,87%), sản xuất săm lốp cao su (+104,79%); 15 ngành giảm so với cùng kỳ, trong đó có sản xuất mô tơ, máy phát điện (-99,59%), sản xuất nến thơm (-66,11%). 

2. Hoạt động thương mại, dịch vụ

 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 ước tăng 14,03%; 4 tháng ước tăng 13,29% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng (PCI) tháng 4 tăng 2,14% so với tháng 12/2016, 4 tháng tăng 3,85% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố tháng 4 ước tăng 21,84%; 4 tháng ước tăng 21,7% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu tháng 4 ước tăng 20,57%; 4 tháng ước tăng 20,33% so với cùng kỳ.

3. Sản lượng hàng hóa qua cảng

Sản lượng hàng hóa qua cảng trên địa bàn thành phố tháng 4 ước đạt 7,53 triệu tấn tăng 16,4%, 4 tháng ước đạt 27,73 triệu tấn, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Vận tải hàng hóa trên địa bàn 4 tháng ước tăng 16,32% về tấn và tăng 8,91% về tấn.km so với cùng kỳ. Vận tải hành khách 4 tháng ước tăng 7,39% về người và tăng 10,82% về người.km so với cùng kỳ. Vận tải hàng không: Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tháng 4 ước đạt 1.010 tấn, tăng 45,11%, 4 tháng ước đạt 3.407 tấn, tăng 61,85% so với cùng kỳ; tổng số hành khách đi, đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tháng 4 ước đạt 186,5 nghìn lượt, tăng 41,47%, 4 tháng ước đạt 724 nghìn lượt, tăng 46,13% so với cùng kỳ.

4. Lượng khách du lịch

Tổng lượng khách du lịch đến Hải Phòng tháng 4 ước 479,19 nghìn lượt, tăng 12,39%, trong đó khách quốc tế 58,67 nghìn lượt, tăng 14,64%; 4 tháng ước đạt gần 1,8 triệu lượt, tăng 7,66% trong đó khách quốc tế 221,6 nghìn lượt, tăng 9,35% so cùng kỳ.

5. Thu, chi ngân sách

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 4 ước 6.077,4 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 2.000,2 tỷ đồng; 4 tháng ước 22.321,2 tỷ đồng tăng 17,65% so với cùng kỳ, trong đó: thu nội địa 6.836,8 tỷ đồng tăng 26%, thu hải quan 15.180 tỷ đồng tăng 25,5%. Chi ngân sách địa phương tháng 4 ước 1.778,4 tỷ đồng, 4 tháng ước 7.375,5 tỷ đồng tăng 84,5% so với cùng kỳ, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản 3.714,6 tỷ đồng tăng 375,5%, chi thường xuyên 2.927,6 tỷ đồng tăng 18,6%.

6. Tín dụng

Tổng nguồn vốn huy động đến cuối tháng 4 ước đạt 144,8 nghìn tỷ đồng, tăng 17,71% so với cùng kỳ; tổng dư nợ cho vay ước đạt 86,9 nghìn tỷ đồng, tăng 23,56% so với cùng kỳ. Trong tháng, các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố ước thực hiện miễn giảm lãi vay cho 278 khách hàng, số dư nợ được miễn lãi là 497 tỷ đồng, số tiền lãi được miễn giảm là 6,2 tỷ đồng.    

7. Đầu tư phát triển

Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý tháng 4 ước 341,7 tỷ đồng tăng 23,3%; 4 tháng ước 1.078,3 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Tính đến ngày 21/4/2017 trên địa bàn thành phố có 11 dự án được cấp mới, 11 dự án điều chỉnh tăng vốn; góp vốn, mua cổ phần đạt 3,05 triệu USD; tổng số vốn thu hút đạt 213,13 triệu USD. Đăng kí kinh doanh: 4 tháng ước cấp đăng ký thành lập mới 952 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 4.231,9 tỷ đồng, tăng 14,98% về số doanh nghiệp và giảm 9,28% về lượng vốn đăng ký so với cùng kỳ. Làm thủ tục giải thể cho 34 doanh nghiệp và 88 chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định. 

Một số chỉ tiêu kinh tế chính tháng 4 và 4 tháng năm 2017

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch
năm 2017

ƯTH tháng 4/2017

ƯTH 4 tháng/ 2017

ƯTH 4 tháng/2017 so với cùng kỳ (%)

ƯTH 4 tháng so với KH 2017 (%)

1

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

117,50 - 118,50

-

-

120,40

-

2

Tổng thu ngân sách trên địa bàn, trong đó:

Tỷ đồng

77.700,3

6.077,4

22.321,2

117,65

28,73

- Thu nội địa

Tỷ đồng

21.500,3

2.000,2

6.836,8

126,00

31,80

- Thu Hải quan

Tỷ đồng

51.600,0

4.000,0

15.180,0

125,50

29,42

3

Sản lượng hàng hóa qua Cảng

Triệu tấn

92,0

7,53

27,73

112,30

30,14

4

Kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

6.193,6 - 6.245,2

558,3

2.060,0

121,70

33,26

5

Số lượt khách du lịch đến Hải Phòng

1.000 lượt

6.700,0

479,2

1.799,1

107,66

26,85

6

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Triệu USD

2.400

1,57

 

213,13

 

12,41

 

8,88

 

* Đánh giá chung

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục ổn định và phát triển, có nhiều chuyển biến tích cực. Một số ngành, lĩnh vực có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: sản xuất công nghiệp, vốn đầu tư, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách. Tích cực, chủ động chuẩn bị để triển khai các dự án kết cấu hạ tầng mới góp phần chuyển biến mạnh mẽ diện mạo đô thị, giảm ách tắc giao thông thành phố. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời có hiệu quả, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được đẩy mạnh. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự trị an được bảo đảm.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu kinh tế tuy vẫn tăng trưởng nhưng đạt thấp so với mục tiêu kế hoạch đề ra. Việc đền bù giải phóng mặt bằng ở một số dự án hạ tầng giao thông đô thị trọng điểm chậm được triển khai, hiệu quả còn thấp. Một số Sở, ngành, địa phương chưa làm hết trách nhiệm trong giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp đã được phản ánh tại các Hội nghị đối thoại doanh nghiệp. Chưa xử lý dứt điểm các vi phạm về trật tự xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn thành phố. Còn xảy ra các vi phạm trong quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và quản lý đầu tư công tại huyện Cát Hải. Công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông chưa đạt yêu cầu. Công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá sự phát triển của thành phố hiệu quả chưa cao.

(Nguồn tổng hợp: haiphong.gov.vn)

Tin tức khác

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258