Kinh tế - Xã hội

Tổng hợp một số chỉ tiêu kinh tế chính tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2017 của thành phố Hải Phòng

Đăng ngày 08/06/2017 Lượt xem: 1,915

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5/2017 tăng 23,04% so với tháng 5/2016, 5 tháng đầu năm tăng 20,52% so với cùng kỳ. Có 28 ngành kinh tế cấp 4 tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó một số ngành có tốc độ tăng cao như: may trang phục (+201,21%), sản xuất đồ điện dân dụng (+140,26%), sản xuất săm lốp cao su (+90,17%); 15 ngành giảm so với cùng kỳ, trong đó sản xuất mô tơ, máy phát điện (-92,08%).   

2. Hoạt động thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 ước tăng 14,85%; 5 tháng ước tăng 13,69% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng (PCI) tháng 5 tăng 1,2% so với tháng 12/2016 và tăng 2,53% so với tháng 5/2016; bình quân 5 tháng tăng 3,59% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố tháng 5 ước tăng 21,55%; 5 tháng ước tăng 21,52% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 ước tăng 25,83%; 5 tháng ước tăng 22,15% so với cùng kỳ.

3. Sản lượng hàng hóa qua cảng

Sản lượng hàng hóa qua cảng trên địa bàn thành phố tháng 5 ước đạt 7,53 triệu tấn tăng 15,56%, 5 tháng ước đạt 35,2 triệu tấn tăng 12,83% so với cùng kỳ. Vận tải hàng hóa trên địa bàn 5 tháng ước tăng 15,95% về tấn và tăng 11,12% về tấn.km so với cùng kỳ. Vận tải hành khách 5 tháng ước tăng 8,14% về người và tăng 11,78% về người.km so với cùng kỳ. Vận tải hàng không: Tổng số hành khách đi, đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tháng 5 ước đạt 188 nghìn lượt, tăng 16,65%, 5 tháng ước đạt 889,9 nghìn lượt, tăng 35,53% so với cùng kỳ.

4. Lượng khách du lịch

Tổng lượng khách du lịch đến Hải Phòng tháng 5 ước 597,3 nghìn lượt, tăng 12,55%, trong đó khách quốc tế 64,99 nghìn lượt, tăng 10,66%; 5 tháng ước đạt 2,4 triệu lượt, tăng 11,14% trong đó khách quốc tế 288,1 nghìn lượt, tăng 10,21% so cùng kỳ.

5. Thu, chi ngân sách

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 5 ước đạt 5.662,3 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 1.500 tỷ đồng; 5 tháng ước đạt 28.539,9 tỷ đồng tăng 18,5% so với cùng kỳ, trong đó: thu hải quan 18.999,5 tỷ đồng tăng 19,1%, thu ngân sách địa phương 9.540,3 tỷ đồng tăng 17,4%, riêng thu nội địa 8.345,2 tỷ đồng tăng 22,5%. Chi ngân sách địa phương tháng 5 ước 1.194,2 tỷ đồng, 5 tháng ước 9.258,4 tỷ đồng tăng 82,8% so với cùng kỳ, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản 3.995,6 tỷ đồng tăng 375,4%, chi thường xuyên 3.634,9 tỷ đồng tăng 13,5%.

6. Tín dụng

Tổng nguồn vốn huy động đến cuối tháng 5 ước đạt 147,3 nghìn tỷ đồng, tăng 17,85% so với cùng kỳ; tổng dư nợ cho vay ước đạt 87,9 nghìn tỷ đồng, tăng 21,79% so với cùng kỳ. Các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố ước tháng 5 thực hiện cơ cấu lại nợ đối với 217 khách hàng, số dư nợ được điều chỉnh là 4,2 tỷ đồng; miễn giảm lãi vay cho 302 khách hàng, số dư nợ được miễn lãi là 406 tỷ đồng, số tiền lãi được miễn giảm là 2,8 tỷ đồng.    

7. Đầu tư phát triển

Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý tháng 5 ước 340,9 tỷ đồng tăng 29,8%; 5 tháng ước 1.415,9 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Ban hành Quyết định số 1079/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 về Quy chế phân cấp, quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng. Kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Tính đến ngày 31/5/2017 trên địa bàn thành phố có 19 dự án được cấp mới, 17 dự án điều chỉnh tăng vốn; góp vốn, mua cổ phần đạt 3,06 triệu USD; tổng số vốn thu hút đạt 290,77 triệu USD. Đăng kí kinh doanh: 5 tháng ước cấp đăng ký thành lập mới 1.272 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 6.135,8 tỷ đồng, tăng 19,66% về số doanh nghiệp và giảm 22,23% về lượng vốn đăng ký so với cùng kỳ. Làm thủ tục giải thể cho 35 doanh nghiệp và 127 chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định. 

Một số chỉ tiêu kinh tế chính tháng 5 và 5 tháng năm 2017

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch
năm 2017

ƯTH tháng 5/2017

ƯTH 5 tháng/ 2017

ƯTH 5 tháng 2017 so với cùng kỳ (%)

ƯTH 5 tháng so với KH 2017 (%)

1

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

117,50 - 118,50

-

-

120,52

-

2

Tổng thu ngân sách trên địa bàn, trong đó:

Tỷ đồng

77.700,3

5.662,3

28.539,9

118,52

36,73

- Thu Hải quan

Tỷ đồng

51.600,0

4.000,0

18.999,5

119,10

36,82

- Thu ngân sách địa phương, trong đó:

Tỷ đồng

26.100,3

1.662,3

9.540,3

117,39

36,55

+ Thu nội địa

Tỷ đồng

21.500,3

1.500,0

8.345,2

122,52

38,81

3

Sản lượng hàng hóa qua Cảng

Triệu tấn

92,0

7,5

35,2

112,83

38,26

4

Kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

6.193,6

561,2

2.618,1

121,52

42,27

5

Số lượt khách du lịch đến Hải Phòng

1.000 lượt

6.700,0

597,3

2.447,1

111,14

36,52

6

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Triệu USD

2.400

77,64

 

290,77

 

16,61

 

12,12

 

 

* Đánh giá chung

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục ổn định và phát triển, có nhiều khởi sắc. Một số ngành, lĩnh vực có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của thành phố đạt mức tăng trưởng cao hơn so với bình quân chung cả nước và so với các địa phương trọng điểm kinh tế khác. Sản xuất lúa vụ Xuân được mùa. Khánh thành và khởi công, khởi động nhiều công trình, dự án lớn trong các lĩnh vực giao thông, du lịch, góp phần nâng tầm vị thế, đẩy mạnh liên kết vùng và tạo sự phát triển đột phá cho thành phố. Tổ chức thành công Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2017 và các hoạt động kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân và quảng bá hình ảnh thành phố đang trong thời kỳ phát triển và hội nhập mạnh mẽ tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp đạt chuyển biến tích cực. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, có hiệu quả. Công tác giải quyết nhà ở cho người có công của thành phố được Chính phủ đánh giá cao. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự trị an được bảo đảm.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các dự án trên địa bàn thành phố còn chậm. Tiến độ thi công xây dựng, đền bù giải phóng mặt bằng tại một số dự án hạ tầng giao thông, đô thị trọng điểm còn chậm so với kế hoạch, chưa triệt để. Một số địa phương chậm trễ trong tổ chức thực hiện các kết luận của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về Dự án công viên cây xanh từ Bến xe Tam Bạc cũ đến chân Cầu đường bộ Tam Bạc - Giai đoạn 2. Xây dựng, cải tạo lại các khu chung cư cũ, xuống cấp trên địa bàn thành phố còn khó khăn, vướng mắc. Tình trạng bỏ sót nguồn thu, thất thu, thất thoát ngân sách nhà nước chưa được khắc phục triệt để. Thu nội địa đạt thấp so với chỉ tiêu kế hoạch. Cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung đất đai, kêu gọi đầu tư sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, công nghệ cao còn chậm. Tình hình tai nạn giao thông tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chưa chấp hành nghiêm túc pháp luật lao động; còn phát sinh nhiều vấn đề phức tạp trong quan hệ lao động./.

(Nguồn: haiphong.gov.vn)  

Tin tức khác

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258