Kinh tế - Xã hội

Tổng hợp một số chỉ tiêu kinh tế chính tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2017 của thành phố Hải Phòng

Đăng ngày 10/07/2017 Lượt xem: 1,023

1. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 56.559,3 tỷ đồng, tăng 13,26% so với cùng kỳ, bao gồm: nhóm nông, lâm, thủy sản ước tăng 3,33%; nhóm công nghiệp - xây dựng ước tăng 19,23%; nhóm dịch vụ ước tăng 10,53%; thuế sản phẩm tăng 9,44% so với cùng kỳ.

2. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng tăng 21,08% so với cùng kỳ. Có 29 ngành kinh tế cấp 4 tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó một số ngành có tốc độ tăng cao như: sản xuất đồ điện dân dụng (+160,44%), may trang phục (+133,05%), sản xuất săm lốp cao su (+88,95%); 14 ngành giảm so với cùng kỳ như: sản xuất mô tơ, máy phát điện (-46,59%), đóng tàu (-5,47%), sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm (-2,78%).

3. Hoạt động thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng ước đạt 49.858,2 tỷ đồng, tăng 13,84% so với cùng kỳ, bằng 48,17% kế hoạch năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt 3.177,3 triệu USD, tăng 21,61% so với cùng kỳ, bằng 51,3% kế hoạch năm. Tổng kim ngạch nhập khẩu 6 tháng ước đạt 3.176,7 triệu USD, tăng 23,04% và bằng 50,23% kế hoạch năm.

4. Sản lượng hàng hóa qua cảng

Sản lượng hàng hóa qua cảng trên địa bàn thành phố ước đạt 43,03 triệu tấn, tăng 13,79% so với cùng kỳ, bằng 46,78% kế hoạch năm. Vận tải hàng hóa 6 tháng ước tăng 15,36% về tấn và tăng 12,5% về tấn.km so với cùng kỳ. Vận tải hành khách 6 tháng ước tăng 8,77% về người và tăng 11,99% về người.km so với cùng kỳ. Vận tải hàng không: Tổng số hành khách đi, đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi 6 tháng ước đạt trên 1,05 triệu lượt, tăng 25,04% so với cùng kỳ; tổng số hàng hóa đi, đến ước đạt 4.927 tấn, tăng 62,93% so với cùng kỳ.

5. Thu, chi ngân sách

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 34.801,8 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ, bằng 44,8% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, trong đó: thu hải quan đạt 23.264,7 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ, bằng 45,1% dự toán năm; thu ngân sách địa phương đạt 11.537 tỷ đồng, tăng 13,8%, bằng 44,2% dự toán năm (bao gồm: thu nội địa đạt 10.128,5 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ, bằng 47,1% dự toán năm; thu khác đạt 1.408,5 tỷ đồng, giảm 8,5%, bằng 30,6% dự toán năm).

Chi ngân sách địa phương ước đạt 11.448,3 tỷ đồng, tăng 70,7% so với cùng kỳ, bằng 52,9% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 4.805,5 tỷ đồng, tăng 191,1%, chi thường xuyên đạt 4.346,1 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Tín dụng: Tổng nguồn vốn huy động ước thực hiện đến 30/6/2017 tăng 13,04%; tổng dư nợ cho vay tăng 19,81% so với cùng kỳ.

6. Đầu tư phát triển

Tổng vốn đầu tư phát triển ước thực hiện 23.924,3 tỷ đồng, tăng 22,56% so với cùng kỳ, bằng 37,03% kế hoạch năm.

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Thu hút 617 triệu USD, bằng 25,7% kế hoạch năm; số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn thành phố là 501 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 14,03 tỷ USD.   

Quản lý và phát triển doanh nghiệp: Ước cấp đăng ký thành lập mới cho 1.598 doanh nghiệp, tăng 23,68% so với cùng kỳ, với số vốn đăng ký đạt 7.405,1 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu kinh tế chính tháng 6 và 6 tháng năm 2017

 

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị
tính

Kế hoạch năm 2017 HĐND TP giao

ƯTH 6 tháng năm 2017

% So sánh

6 tháng/
cùng kỳ

6 tháng/
kế hoạch

1

2

Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010)

%

12,5 - 13,0

13,26

-

-

Trong đó:

 

 

 

 

 

- Nhóm nông lâm thủy sản

-

1,19 - 1,29

3,33

-

-

- Nhóm công nghiệp - xây dựng

-

15,23 - 16,18

19,23

-

-

- Nhóm dịch vụ

-

11,70 - 11,90

10,53

-

-

2

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

17,5 - 18,5

21,08

-

3

Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản (giá so sánh 2010)

%

1,35 - 1,46

3,37

-

-

- GTSX nông nghiệp

-

0,23 - 0,30

1,70

-

-

- GTSX lâm nghiệp

-

0,00

3,77

-

-

- GTSX thủy sản

-

4,22 - 4,40

8,19

-

-

4

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội

Tỷ đồng

64.600

23.924,3

122,56

37,03

5

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, bao gồm:

Tỷ đồng

77.700,3

34.801,8

116,4

44,8

- Thu ngân sách địa phương, trong đó:

Tỷ đồng

26.100,3

11.537,0

113,8

44,2

  + Thu nội địa

Tỷ đồng

21.500,3

10.128,5

117,8

47,1

  + Thu khác

Tỷ đồng

4.600,0

1.408,5

91,5

30,6

- Thu hải quan

Tỷ đồng

51.600,0

23.264,7

117,9

45,1

6

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng

Triệu tấn

92,0

43,03

113,79

46,78

7

Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu

%

20,0 - 21,0

21,61

-

-

8

Số lượng khách du lịch

1.000 lượt

6.700

3.072,3

110,70

45,85

9

Số lao động được giải quyết việc làm

Lượt người

53.000

28.178

102,23

53,17

* Đánh giá chung

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2017 có nhiều chuyển biến đột phá, tích cực, nổi bật, đưa Hải Phòng trở thành điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế - xã hội. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của thành phố đều tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước, đạt mức tăng trưởng cao hơn so với bình quân chung cả nước và so với các địa phương trọng điểm kinh tế khác. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 13,26%, cao nhất trong 10 năm gần đây và cao nhất trong toàn quốc. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Nhiều doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài tiếp tục chọn Hải Phòng để đầu tư các dự án lớn. Thành phố nằm trong nhóm 10 địa phương hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư Việt Nam. Liên tục 4 năm, thành phố được xếp thứ 2/63 tỉnh thành phố về cải cách hành chính. Kết cấu hạ tầng tiếp tục có những đột phá. Cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp được triển khai tích cực, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, đối ngoại tiếp tục được tăng cường. Các lĩnh vực văn hoá xã hội, y tế, giáo dục đều đạt được những kết quả quan trọng. Các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn được tổ chức chu đáo, an toàn, văn minh. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng đầu năm, thành phố còn một số tồn tại, hạn chế như công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm trên địa bàn triển khai còn chậm; công tác quy hoạch còn bộc lộ nhiều bất cập ảnh hưởng đến việc hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư vào thành phố; thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao còn gặp nhiều khó khăn, một số địa phương triển khai công tác xây dựng nông thôn mới còn chậm; kết quả thu hút vốn FDI còn thấp so với kế hoạch đề ra…

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: Do khó khăn của nền kinh tế thế giới, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khối lượng công việc lớn. Một số chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân  thành phố chậm được triển khai thực hiện. Một số ngành, địa phương chậm đổi mới, thiếu chủ động, quyết liệt, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chậm, giải quyết công việc thiếu linh hoạt…

(Nguồn: haiphong.gov.vn)  

 

Tin tức khác

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258