Kinh tế - Xã hội

Tổng hợp một số chỉ tiêu kinh tế chính tháng 7, 7 tháng năm 2017 của thành phố Hải Phòng

Đăng ngày 08/08/2017 Lượt xem: 939

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7/2017 tăng 22,32% so với tháng 7/2016, 7 tháng tăng 20,55% so với cùng kỳ. Có 27 ngành kinh tế cấp 4 tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó một số ngành có tốc độ tăng cao như: sản xuất đồ điện dân dụng (+171,81%), may trang phục (+120,33%), sản xuất săm lốp cao su (+83,7%); 16 ngành giảm so với cùng kỳ, trong đó đóng tàu giảm 11,67%, sản xuất và phân phối điện giảm 0,61%.             

2. Hoạt động thương mại, dịch vụ

 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước tăng 14,12%; 7 tháng ước tăng 13,99% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố tháng 7 ước tăng 25,71%; 7 tháng ước tăng 21,88% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu tháng 7 ước tăng 26,2%; 7 tháng ước tăng 23,46% so với cùng kỳ.


 

3. Sản lượng hàng hóa qua cảng

Sản lượng hàng hóa qua cảng trên địa bàn thành phố tháng 7 ước đạt 7,8 triệu tấn, tăng 18,92%; 7 tháng ước đạt 50,7 triệu tấn, tăng 14,11% so với cùng kỳ. Vận tải hàng hóa trên địa bàn 7 tháng ước tăng 14,95% về tấn và tăng 10,77% về tấn.km so với cùng kỳ. Vận tải hành khách 7 tháng ước tăng 9,03% về người và tăng 12,06% về người.km so với cùng kỳ. Vận tải hàng không: Tổng số hành khách đi, đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tháng 7 ước đạt 201,2 nghìn lượt, tăng 5,15%; 7 tháng ước đạt 1,3 triệu lượt, tăng 22,25% so với cùng kỳ.

4. Lượng khách du lịch

Tổng lượng khách du lịch đến Hải Phòng tháng 7 ước đạt 689,9 nghìn lượt, tăng 17,31%, trong đó khách quốc tế đạt 75,9 nghìn lượt, tăng 18,11%; 7 tháng ước đạt 3,8 triệu lượt, tăng 12,45% trong đó khách quốc tế đạt 437,2 nghìn lượt, tăng 13,1% so với cùng kỳ.

5. Thu, chi ngân sách

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 7 ước đạt 5.987,4 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 1.800 tỷ đồng; 7 tháng ước đạt 40.893 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ, trong đó: thu hải quan đạt 27.523,3 tỷ đồng tăng 18,5%, thu ngân sách địa phương đạt 13.369,6 tỷ đồng, tăng 19,5%, riêng thu nội địa đạt 11.777,5 tỷ đồng, tăng 17,4%. Chi ngân sách địa phương tháng 7 ước đạt 1.515,3 tỷ đồng, 7 tháng ước đạt 13.200,4 tỷ đồng, tăng 80,5% so với cùng kỳ, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 5.023,6 tỷ đồng, tăng 153,3%, chi thường xuyên đạt 5.039 tỷ đồng, tăng 12,3%. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước (gồm Kế hoạch đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 và kế hoạch năm 2016 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2017), trong đó không kể 2.000 tỷ đồng vốn vay do chưa có nguồn vay: Vốn đã giải ngân đạt 51,18% tổng số vốn được giao, trong đó Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương đạt 51,98%, Vốn ngân sách trung ương đạt 28,38%, Vốn ODA đạt 59,98% (ước thực hiện đến 31/7/2017).

6. Tín dụng

Tổng nguồn vốn huy động đến cuối tháng 7 ước đạt 154,8 nghìn tỷ đồng, tăng 17,98% so với cùng kỳ; tổng dư nợ cho vay ước đạt 90,4 nghìn tỷ đồng, tăng 20,33% so với cùng kỳ.

7. Đầu tư phát triển

 Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý tháng 7 ước đạt 421 tỷ đồng tăng 31,34%; 7 tháng ước đạt 2.273,9 tỷ đồng, tăng 24,88% so với cùng kỳ. Kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Tính đến ngày 30/7/2017, tổng số vốn đầu tư nước ngoài thu hút trên địa bàn thành phố đạt 537,77 triệu USD, trong đó có 34 dự án cấp mới với tổng số vốn cấp mới là 145,53 triệu USD, 24 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn đầu tư tăng thêm 379,99 triệu USD; góp vốn, mua cổ phần đạt 12,25 triệu USD. Đăng kí kinh doanh: 7 tháng ước cấp đăng ký thành lập mới 1.791 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 10.035,1 tỷ đồng, tăng 18,65% về số doanh nghiệp và giảm 4,65% về lượng vốn đăng ký so với cùng kỳ. Làm thủ tục giải thể cho 53 doanh nghiệp và 189 chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định.  

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu tháng 7 và 7 tháng năm 2017

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch
năm 2017

ƯTH tháng 7/2017

ƯTH 7 tháng/ 2017

ƯTH 7 tháng 2017 so với cùng kỳ (%)

ƯTH 7 tháng so với KH 2017 (%)

1

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

117,50 - 118,50

-

-

120,55

-

2

Tổng thu ngân sách trên địa bàn:

Tỷ đồng

77.700,3

5.987,4

40.893,0

118,80

52,63

- Thu Hải quan

Tỷ đồng

51.600,0

4.000,0

27.523,3

118,50

53,34

- Thu ngân sách địa phương:

Tỷ đồng

26.100,3

1.987,4

13.369,6

119,51

51,22

+ Trong đó, Thu nội địa

Tỷ đồng

21.500,3

1.800,0

11.777,5

117,36

54,78

3

Sản lượng hàng hóa qua Cảng

Triệu tấn

92,0

7,8

50,7

114,11

55,11

4

Kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

6.193,6

559,6

3.726,9

121,88

60,17

5

Số lượt khách du lịch đến Hải Phòng

1.000 lượt

6.700,0

689,9

3.782,1

112,45

56,45

* Đánh giá chung

Những kết quả

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục ổn định và phát triển. Một số ngành, lĩnh vực có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, vốn đầu tư, thu ngân sách. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự trị an được bảo đảm; các hoạt động tri ân, kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ được tổ chức tốt, mức chi hỗ trợ cho người có công cao nhất từ trước đến nay.

Những hạn chế

Tiến độ thi công xây dựng một số dự án hạ tầng kỹ thuật giao thông, đô thị trọng điểm chưa đạt yêu cầu; chính quyền một số địa phương chưa làm hết trách nhiệm trong công tác giải phóng mặt bằng một số dự án như: Mở rộng Quốc lộ 10, Xây dựng đường Đông Khê 2, Dự án phát triển giao thông đô thị thành phố... Thu ngân sách nhà nước ở một số lĩnh vực cần được quan tâm chỉ đạo bao gồm khối doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn, lĩnh vực khoáng sản, khoán thu ở các hộ gia đình, nhà hàng, khách sạn...

 (Nguồn tổng hợp: haiphong.gov.vn)

Tin tức khác

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258