Kinh tế - Xã hội

Tổng hợp một số chỉ tiêu kinh tế chính tháng 8 và 8 tháng năm 2017 của thành phố Hải Phòng

Đăng ngày 07/09/2017 Lượt xem: 653

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8/2017 tăng 19,8% so với tháng 8/2016, 8 tháng tăng 20,61% so với cùng kỳ. Có 31 ngành kinh tế cấp 4 tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó một số ngành có tốc độ tăng cao như: may trang phục (+156,47%), sản xuất đồ điện dân dụng (+131,28%), sản xuất săm lốp cao su (+81,9%); 15 ngành giảm so với cùng kỳ, trong đó có sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm (-16%), sản xuất xi măng (-2,44%). 

2. Hoạt động thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước tăng 15,95%; 8 tháng ước tăng 14,25% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố tháng 8 ước tăng 25,95%; 8 tháng ước tăng 22,33% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu tháng 8 ước tăng 26,95%; 8 tháng ước tăng 23,98% so với cùng kỳ.  

3. Sản lượng hàng hóa qua cảng

Sản lượng hàng hóa qua cảng trên địa bàn thành phố tháng 8 ước đạt 7,7 triệu tấn tăng 19,67%, 8 tháng ước đạt 58 triệu tấn tăng 14,15% so với cùng kỳ. Vận tải hàng hóa trên địa bàn 8 tháng ước tăng 14,74% về tấn và tăng 11,12% về tấn.km so với cùng kỳ. Vận tải hành khách 8 tháng ước tăng 9,61% về người và tăng 12,69% về người.km so với cùng kỳ. Vận tải hàng không: Tổng số hành khách đi, đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tháng 8 ước đạt 195 nghìn lượt, tăng 31,58%, 8 tháng ước đạt 1,5 triệu lượt, tăng 23,41% so với cùng kỳ.

4. Lượng khách du lịch

Tổng lượng khách du lịch đến Hải Phòng tháng 8 ước đạt 690,8 nghìn lượt, tăng 21,81%, trong đó, khách quốc tế đạt 77,5 nghìn lượt, tăng 21,2%; 8 tháng ước đạt 4,5 triệu lượt, tăng 13,26%, trong đó, khách quốc tế đạt 514,3 nghìn lượt, tăng 14,21% so với cùng kỳ.

5. Thu, chi ngân sách

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 8 ước đạt 5.681,7 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt 1.500 tỷ đồng; 8 tháng ước đạt 46.334,2 tỷ đồng tăng 19,23% so với cùng kỳ, trong đó: thu hải quan đạt 31.414,5 tỷ đồng tăng 19,3%, thu ngân sách địa phương đạt 14.919,7 tỷ đồng tăng 19,47%, riêng thu nội địa đạt 13.204,9 tỷ đồng tăng 17,86%. Chi ngân sách địa phương tháng 8 ước đạt 1.172,3 tỷ đồng, 8 tháng ước đạt 14.042,8 tỷ đồng tăng 65,58% so với cùng kỳ, trong đó, chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 5.249,9 tỷ đồng tăng 127,6%, chi thường xuyên đạt .810,4 tỷ đồng tăng 11,2%. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước (Gồm Kế hoạch đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 và kế hoạch năm 2016 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2017), không kể 2.000 tỷ đồng vốn vay do chưa có nguồn vay, ước thực hiện đến 20/8/2017: Vốn đã giải ngân đạt 57,4% tổng số vốn được giao, trong đó vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương đạt 57,4%, vốn ngân sách trung ương đạt 39,9%, vốn ODA đạt 61,1%.

6. Tín dụng

Tổng nguồn vốn huy động đến cuối tháng 8 ước đạt 158,6 nghìn tỷ đồng, tăng 19,07% so với cùng kỳ; tổng dư nợ cho vay ước đạt 92,5 nghìn tỷ đồng, tăng 21,57% so với cùng kỳ.

7. Đầu tư phát triển

Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý tháng 8 ước đạt 807,9 tỷ đồng tăng 82,86%; 8 tháng ước đạt 3.174,6 tỷ đồng, tăng 40,3% so với cùng kỳ. Kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Tính đến ngày 22/8/2017, trên địa bàn thành phố có 37 dự án được cấp mới, 25 dự án điều chỉnh tăng vốn, tổng số vốn thu hút đạt 700,92 triệu USD. Đăng kí kinh doanh: 8 tháng ước cấp đăng ký thành lập mới 2.033 doanh nghiệp với số vốn đăng ký đạt 11.085,5 tỷ đồng, tăng 23,29% về số doanh nghiệp và giảm 1,01% về lượng vốn đăng ký so với cùng kỳ. Làm thủ tục giải thể cho 58 doanh nghiệp và 205 chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định.

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu tháng 8 và 8 tháng năm 2017

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch
năm 2017

ƯTH tháng 8/2017

ƯTH 8 tháng/ 2017

ƯTH 8 tháng 2017 so với cùng kỳ (%)

ƯTH 8 tháng so với KH 2017 (%)

1

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

117,50 - 118,50

-

-

120,61

-

2

Tổng thu ngân sách trên địa bàn:

Tỷ đồng

77.700,3

5.681,7

46.334,2

119,23

59,63

- Thu Hải quan

Tỷ đồng

51.600,0

4.000,0

31.414,5

119,30

60,88

- Thu ngân sách địa phương:

Tỷ đồng

26.100,3

1.681,7

14.919,7

119,47

57,16

+ Trong đó, Thu nội địa

Tỷ đồng

21.500,3

1.500,0

13.204,9

117,86

61,42

3

Sản lượng hàng hóa qua Cảng

Triệu tấn

92,0

7,7

58,0

114,15

63,04

4

Kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

6.193,6

558,2

4.282,7

122,33

69,15

5

Số lượt khách du lịch đến Hải Phòng

1.000 lượt

6.700,0

690,8

4.451,7

113,26

66,44

 
(Tổng hợp - Thu Hiền)

   

Tin tức khác

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258