Thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đăng ngày 24/02/2017 Lượt xem: 2,286

Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp dự án đầu tư thuộc diện phải điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 34, Điều 35 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

 

Tin tức khác

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258