Tiếp cận thông tin

Tài liệu hướng dẫn để hỗ trợ người yêu cầu cung cấp thông tin

Đăng ngày 07/05/2018 Lượt xem: 343

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập: http://hppc.gov.vn/vanban/images/attachment/508053qdttxtdt.signed.pdf

Tin tức khác

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258