Tin tức

Điểm sáng trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017

Đăng ngày 06/10/2017 Lượt xem: 907

Ngày 12/06/2017, Quốc hội đã thông qua Luật số 04/2017QH14 - Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018). Luật có nhiều quy định mới, cụ thể hơn về đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), đề cao khởi nghiệp sáng tạo.

Đối tượng áp dụng của luật bao gồm các doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 4 của Luật.

Về tiêu chí xác định DNNVV, Luật sử dụng 03 tiêu chí là số lao động, doanh thu, nguồn vốn để xác định. Trong đó, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội (không quá 200 người) là tiêu chí bắt buộc, được kết hợp với một trong 2 tiêu chí là tổng nguồn vốn (không quá 100 tỷ đồng) hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề (không quá 300 tỷ đồng).

Luật đưa ra 07 hình thức hỗ trợ chung, bao gồm: hỗ trợ về tiếp cận tín dụng; thuế và kế toán; mặt bằng sản xuất; hỗ trợ công nghệ, cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật và khu làm việc chung; mở rộng thị trường; phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý.

Về hỗ trợ tiếp cận tín dụng, Luật quy định trong từng thời kỳ Chính phủ có chính sách khuyến khích các tổ chức tín dụng tăng dư nợ cho vay đối với DNNVV; bổ sung quy định các tổ chức tín dụng cho vay đối với DNNVV dựa trên xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp và biện pháp phù hợp khác.

Đối với tín dụng ưu đãi (có cấp bù lãi suất của Nhà nước qua các tổ chức tín dụng), Luật quy định chỉ áp dụng đối với 3 nhóm DNNVV trọng tâm - DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Về hỗ trợ về thuế, kế toán, DNNVV được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường; Doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán đơn giản theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán.

Đối với hỗ trợ mặt bằng sản xuất, Luật quy định tùy điều kiện ngân sách địa phương, UBND cấp tỉnh hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các cụm, khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn; thời hạn hỗ trợ tối đa là 5 năm.

Luật cũng xác định rõ trách nhiệm và vai trò của Chính phủ, cơ quan Trung ương và địa phương, các tổ chức xã hội và khu vực tư nhân trong hỗ trợ DNNVV, chủ yếu thông qua xây dựng cơ chế chính sách và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ hỗ trợ DNNVV.

Để đưa Luật Hỗ trợ DNNVV vào thực tiễn, vẫn cần có các nghị định hướng dẫn về Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, Quỹ Phát triển DNNVV, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV vay vốn tại tổ chức tín dụng./.
Tin tức khác

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258