Tin tức

Hướng dẫn ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế

Đăng ngày 13/08/2019 Lượt xem: 460

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 43/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế.


Ảnh: Dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng.

Thông tư số 43/TT-BTC hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế.

Theo đó, các khoản chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung cư và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế của doanh nghiệp có dự án đầu tư trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Đối với giá trị tài sản cố định: được tính vào giá trị công trình và trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng điều kiện là tài sản cố định theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Đối với chi phí (trừ trường hợp trên): được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung cư và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế phát sinh kể từ ngày 10/7/2018 thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 12/7/2019 và hướng dẫn tại Thông tư số 43/2019/TT-BTC ngày 12/7/2019.

Thông tư quy định rõ: Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình văn hoá, thể thao, công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế được hưởng ưu đãi về xây dựng nhà ở xã hội và pháp luật có liên quan.

Cũng theo quy định tại Thông tư này, cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định.

Thông tư số 43/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/8/2019./.

Tổng hợp: Hải Yến

Tin tức khác

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258