Tin tức

Quy định mới về xác định lãi vay và lợi nhuận đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Đăng ngày 12/11/2018 Lượt xem: 380

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 88/2018/TT-BTC quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và chi phí lựa chọn nhà đầu tư. Nội dung Thông tư điều chỉnh theo hướng quy định các chỉ tiêu tài chính của dự án phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, tạo động lực để thu hút đầu tư phát triển các dự án kết cấu hạ tầng theo hình thức PPP.


Ảnh: Cầu Bạch Đằng - Hải Phòng

Theo đó, lãi suất vốn vay trong phương án tài chính của dự án PPP được cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở tham khảo song không vượt quá bình quân của lãi suất trung bình lãi suất cho vay trung hạn, dài hạn của 03 ngân hàng thương mại Vietcombank, BIDV, Vietinbank; lãi suất cho vay trung hạn và dài hạn phổ biến của hệ thống ngân hàng thương mại theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nếu có); lãi suất vốn vay của các dự án tương tự (nếu có).

Đây là một trong những nội dung thay đổi cơ bản, đảm bảo mức lãi suất vốn vay của dự án phù hợp với mức lãi suất trên thị trường tín dụng trong nước và nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án trong việc quyết định mức lãi suất vốn vay, đảm bảo hiệu quả dự án.

Bên cạnh đó, lợi nhuận của nhà đầu tư cũng được hình thành theo nguyên tắc thị trường, thông qua đấu thầu giữa các nhà đầu tư. Các bộ, ngành có trách nhiệm ban hành khung lợi nhuận theo quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP; bổ sung quy định lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được tính từ thời điểm dự án được cấp có thẩm quyền cho phép đi vào vận hành, khai thác để thống nhất trong việc tính toán, áp dụng.

Riêng đối với trường hợp chỉ định nhà đầu tư, để đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và nhà đầu tư, mức lợi nhuận trên phần vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được quy định tối đa bằng mức lợi nhuận tối thiểu trong khung lợi nhuận do bộ, ngành ban hành.

Ngoài ra, Thông tư đã bổ sung những nguồn thu - chi theo thông lệ quốc tế đối với các dự án PPP mà trước đây chưa quy định như các khoản chi liên quan đến huy động vốn ngoài khoản lãi suất thông thường (chi phí bảo lãnh, phí cam kết, bảo hiểm tín dụng, môi giới), các nguồn thu bổ sung ngoài khoản thu chính từ phí/giá dịch vụ (thu quảng cáo, thu từ các hoạt động tài chính, lãi tiền gửi...).

Thông tư cũng quy định hướng dẫn xác định giá trị tài sản công tham gia trong dự án PPP; xác định giá trị phần vốn đầu tư công đã đầu tư của dự án đầu tư công được chuyển sang đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP.

Thông tư 88/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/11/2018./.

(Tổng hợp: Hải Yến)

Tin tức khác

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258