Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy

Đăng ngày 21/02/2017 Lượt xem: 7,784

1. Lãnh đạo Trung tâm:

Giám đốc: Lê Trí Vũ     

ĐT: 0313.821139

Email: letrivuqthp@gmail.com

 

Phó Giám đốc: Phạm Hưng Hùng    

ĐT: 0313.823269

Email: phamhunghunga1@gmail.com

 

Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường

kiêm Phó Giám đốc TT: Vũ Bá Công

ĐT: 0313.821619

Email: vubacong@haiphong.gov.vn

 

Phó Giám đốc Sở Tài chính

kiêm Phó Giám đốc TT: Trần Thanh Long

ĐT: 0313.821636

Email: tranlongstchp@gmail.com

 

Phó Giám đốc Sở Xây dựng

kiêm Phó Giám đốc TT: Nguyễn Hoàng Linh     

ĐT: 0313.821356

Email: linhsxd1975@gmail.com

 

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

kiêm Phó Giám đốc TT: Đào Trọng Đức

ĐT: 0313.821556

Email: daotrongduc@gmail.com

 

2. Phòng Hành chính - Tổ chức và Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch

Trưởng phòng: Phạm Tiến Dũng

ĐT: 0313822258

Email: dung_sokhdt@yahoo.com.vn

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Hoài

ĐT: 0313.822138

Email: nguyenthanhhoaik36@gmail.com

 

3. Phòng Kế hoạch Đầu tư

Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Sơn

ĐT: 0313.822235

Email: nguyenthanhson291@gmail.com

 

Phó Trưởng phòng: Tạ Ngọc Duy

ĐT: 0313.822535

Email: duykhdt@gmail.com

 

4. Phòng Xây dựng

Phó Trưởng phòng phụ trách: Nguyễn Thành Long

ĐT: 0313.821235

Email: arch.nguyenthanhlong@gmail.com

 

Phó Trưởng phòng: Chế Trung Thành

ĐT: 0313.822533

Email: chetrungthanh@gmail.com

 

5. Phòng Tài nguyên Môi trường

Trưởng phòng: Chu Thanh Lương

ĐT: 0313.821363

Email: chuthanhluong2016@gmail.com

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thủy

ĐT: 0313.821383

Email: thuy.thanhtraso@gmail.com

 

6. Phòng Tài chính  

Trưởng phòng: Trần Xuân Toàn

ĐT: 0313.821329

Email: tranxuantoan.stc@gmail.com

 

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258