Số/Ký hiệu:
07/2013/NQ-HĐND
Trích yếu:
Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 25/7/2013 của HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách xã hội hóa giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao trên địa bàn th
Ngày ban hành:
25-07-2013
Cơ quan ban hành:
HĐND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm: