Số/Ký hiệu:
198/2015/TTLT-BTC-BTNMT
Trích yếu:
Thông tư liên tịch số 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT ngày 07/12/2015 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế dộ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực b
Ngày ban hành:
07-12-2015
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
88/2016/TTLT/BTC-BTNMT
Trích yếu:
Thông tư liên tịch quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất
Ngày ban hành:
22-06-2016
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
14/2015/TTLT-BTNMT-BTP
Trích yếu:
Thông tư liên tịch quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
Ngày ban hành:
04-04-2015
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tài liệu đính kèm: