Số/Ký hiệu:
45/2013/QH13
Trích yếu:
Luật đất đai
Ngày ban hành:
05-12-2013
Cơ quan ban hành:
Quốc hội
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
50/2016/NĐ-CP
Trích yếu:
Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Ngày ban hành:
01-06-2016
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
2680/2014/QĐ-UBND
Trích yếu:
Quyết định Ban hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Ngày ban hành:
03-12-2014
Cơ quan ban hành:
UBND thành phố Hải Phòng
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
22/2015/TT-BKHDT
Trích yếu:
Thông tư Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư
Ngày ban hành:
18-12-2015
Cơ quan ban hành:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tài liệu đính kèm:
Số/Ký hiệu:
09/2016/TT-BKHĐT
Trích yếu:
Thông tư Hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Ngày ban hành:
30-06-2016
Cơ quan ban hành:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tài liệu đính kèm:
Đến trang