Số/Ký hiệu:
09/2016/TT-BKHĐT
Trích yếu:
Thông tư Hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Ngày ban hành:
30-06-2016
Cơ quan ban hành:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tài liệu đính kèm:
Đến trang