Dự án kêu gọi đầu tư

Công văn về việc chấp thuận Danh mục dự án đầu tư theo hình thức PPP Giai đoạn 2016-2020

Đăng ngày 20/02/2017 Lượt xem: 3,653

Theo công văn số 2351/UBND-GT ngày 27/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc chấp thuận Danh mục dự án đầu tư theo hình thức PPP Giai đoạn 2016-2020, đã có 10 dự án được kêu gọi đầu tư. UBND thành phố giao các Sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn căn cứ quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thực hiện lập đề xuất dự án, trình UBND thành phố phê duyệt. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các ngành liên quan thực hiện theo quy định.

Tin tức khác

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258