Hỏi đáp & Trả lời

Hỏi đáp & Trả lời

1. Câu hỏi 1

Nội dung câu hỏi 1

2. Định hướng phát triển của thành phố Hải Phòng đến năm 2020

Giai đoạn 2015-2020, thành phố Hải Phòng đề ra mục tiêu phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó là phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo sự phát triển nhanh, đột phá để xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao.

Đồng thời Hải Phòng mục tiêu sẽ trở thành trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước; là trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế và khoa học - công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ; là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các địa phương phía Bắc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao. Hải Phòng hướng tới mục trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm về quốc phòng - an ninh; có tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị vững mạnh; hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

Để phục vụ mục tiêu phát triển thành phố đến năm 2020, đoàn Đảng, toàn quân, toàn dân thành phố Hải Phòng kiên định theo định hướng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, từ đó đề ra đường lối phát triển phù hợp với tiềm năng lợi thế và vị thế của thành phố; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư

3. Chương trình phát triển đô thị thành phố Hải Phòng hướng tới nền kinh tế xanh

  1. Thủ tục 1
  2. Thủ tục 2

Nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-TTg và  Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. UBND thành phố vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề cương Chương trình phát triển đô thị thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng tổ chức lập, thẩm định và trình duyệt Chương trình phát triển đô thị theo quy định; Viện Quy hoạch lập và chịu trách nhiệm về những nội dung nghiên cứu, tính toán kinh tế - kỹ thuật thể hiện trong Chương trình phát triển đô thị.

Chương trình thực hiện theo giai đoạn 5 năm, đến năm 2020 và tầm nhìn định hướng đến năm 2030. Theo đó, phát triển đô thị thành phố Hải Phòng phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố và Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hướng tới nền kinh tế xanh, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Từng bước đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động, phân bố dân cư, đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ đất xây dựng, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật – xã hội đồng bộ, kiểm soát chất lượng môi trường, phát triển hài hòa giữa bảo tồn, cải tạo và xây dựng mới, khai thác lợi điểm tạo ưu thế cạnh tranh…

Chương trình tập trung đánh giá thực trạng đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống các đô thị của thành phố, bao gồm: Hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật các đô thị; Hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật kết nối các đô thị; Các dự án đầu tư phát triển đô thị, hạ tầng đô thị và hạ tầng kết nối các đô thị. Đây cũng là cơ sở cho việc đề nghị phân cấp, phân loại đô thị, các khu vực ưu tiên đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch cho từng giai đoạn. Chương trình cũng hướng đến mục tiêu thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng đô thị, nâng cao năng lực, trách nhiệm của chính quyền đô thị, thiết lập kỷ cương, kiến trúc cảnh quan phù hợp, đồng bộ, hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Gửi câu hỏi cho chúng tôi tại đây

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258