Sự kiện

Phát động Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển kinh tế”

Đăng ngày 05/12/2019 Lượt xem: 4,915

Cuộc vận động nhằm khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước đối với vai trò, vị trí của doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Với mục đích khơi dậy sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và huy động trí tuệ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với đất nước, góp phần triển khai thực hiện thành công các chủ trương của Đảng, nhất là các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành TƯ khóa XII về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các doanh nghiệp nhà nước, Ban Kinh tế TƯ phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển kinh tế”.


Toàn cảnh buổi phát động cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế,
chính sách, phát triển kinh tế”

Ban tổ chức cuộc vận động gồm các cơ quan: Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Đài Truyền hình Việt Nam…

Phát biểu tại buổi phát động cuộc vận động, ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Kinh tế TƯ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động nhấn mạnh: Cách đây 74 năm, trong bức thư gửi giới Công Thương, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn thể hiện ý chí đấu tranh kiên cường và khát vọng mãnh liệt về độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đưa đất nước ta phát triển giàu mạnh.


Ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Kinh tế TƯ, Trưởng Ban Chỉ đạo
Cuộc vận động phát biểu tại cuộc vận động.

Về doanh nghiệp, doanh nhân, ngay từ những ngày đầu giành được độc lập, Bác đã đề cao vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế.

Gần 74 năm đã trôi qua nhưng tư tưởng của Người về doanh nghiệp, doanh nhân nêu trong bức thư ngày ấy vẫn còn nguyên giá trị. Ngày nay, Đảng, Nhà nước, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân ta vẫn đang nỗ lực thực hiện lời căn dặn này.

Tuy nhiên, ông Bình cũng nhấn mạnh, trên thực tế doanh nghiệp, doanh nhân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động và nền kinh tế nước ta chưa phát triển nhanh và bền vững. Trong đó có nguyên nhân quan trọng là thể chế, cơ chế chính sách còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ đang là lực cản cho quá trình đổi mới và phát triển kinh tế của nước ta cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nhân.

Ông Bình nhấn mạnh: "Cuộc vận động nhằm khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước đối với vai trò, vị trí của doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước nhằm phát huy trí tuệ, dân chủ, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần trách nhiệm, tự lực tực cường, đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trọng việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả, quản lý của Nhà nước…".

"Bên cạnh đó, cuộc vận động này hết sức có ý nghĩa khi được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang tiến hành kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh với doanh nghiệp, doanh nhân được đề ra từ 74 năm trước". - Ông Bình nói thêm.

Trong cuộc vận động này, mọi góp ý, đề xuất, sáng kiến của doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, quy mô lớn hay nhỏ, ở trong hay ngoài nước của Nhà nước hay tư nhân đều được Ban Tổ chức cuộc vận động tiếp nhận, tổng hợp, xem xét, chuyển tới các cơ quan của Đảng và Nhà nước liên quan để nghiên cứu, phục vụ cho việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế và góp phần xây dựng văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Là thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động, TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá “đây là lần đầu tiên Đảng và Nhà nước ta tổ chức cuộc vận động quy mô lớn và rộng khắp để lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cả nước, góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách trong thời gian tới”.

TS.Vũ Tiến Lộc bày tỏ hy vọng cuộc vận động này sẽ có ý nghĩa như một Hội nghị Diên hồng về kinh tế để lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, như Bác Hồ hằng mong mỏi.


Các thành viên trong Ban chỉ đạo Cuộc vận động bấm nút khai trương trang website của Cuộc vận động.

Ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN), Phó trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động cho biết: Ủy ban TƯ MTTQ VN đánh giá cao và nhiệt liệt hoanh nghênh việc phát động cuộc vận động. “Doanh nghiệp, doanh nhân không chỉ là đối tượng được điều chỉnh bởi cơ chế chính sách mà chính họ phải có tiếng nói và tham gia vào quá trình hoàn thiện và xây dựng cơ chế chính sách. Chỉ có như vậy cơ chế, chính sách mới phản ánh kịp thời, sát thực tiễn trong cuộc sống, tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, minh bạch và thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động ngày càng đạt hiệu quả cao hơn nữa” – ông Mẫn cho biết.

Trong thời gian tới ông Mẫn mong rằng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên mọi miền Tổ quốc, thuộc mọi thành phần kinh tế sẽ tích cực hưởng ứng cuộc vận động để cuộc vận động lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng.

Tại Lễ phát động, ban tổ chức đã công bố Thể lệ cuộc vận động. Theo đó: Các góp ý, đề xuất của doanh nghiệp, doanh nhân nhằm nhận diện, phản ánh về các vấn đề lớn, quan trọng cần phải giải quyết; những khó khăn, cản trở trong thực tiễn phát triển kinh tế và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, đồng thời góp ý, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Tài liệu về Cuộc vận động vui lòng tải xuống tại đây.

Chi tiết Cuộc vận động vui lòng truy cập tại địa chỉ: https://doanhnhangopy.vn/

Nguồn: https://enternews.vn/

Tin tức khác

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258