Tiếp cận thông tin

Đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

Đăng ngày 09/05/2018 Lượt xem: 3,625

Đầu mối cung cấp thông tin cho công dân:

1. Ông Phạm Tiến Dũng - Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức và Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

Điện thoại: 0913.538.787

2. Ông Hồ Chí Trung - Chuyên viên phòng Hành chính - Tổ chức và Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

Điện thoại: 0904.443.246

 

Tin tức khác

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258